Jazyková škola PARK Brno
Vaše údaje jsou odesílány přes šifrované spojení.
Zapomněli jste heslo?

Přípravy na zkoušky Cambridge

Na základě vítězství ve výběrovém řízení je jazyková škola P.A.R.K. od roku 2011 dalším autorizovaným centrem pro pořádání zkoušek Cambridge.

                                                                     

Podívejte se na stránky našeho zkouškového centra: www.zkousky-park.cz  

Všichni zájemci z Jihomoravského kraje a Vysočiny tak mohou nyní skládat veškeré zkoušky Cambridge nejen na Britské radě (The British Council), ale také přímo v naší škole.

V naší škole se tedy můžete na zkoušku připravit v některém z přípravných kurzů a zároveň přímo u nás zkoušku skládat.

Ke zkoušce u nás se však samozřejmě mohou přihlásit i studenti z jakýchkoliv jiných škol.

Zkoušky Cambridge patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti - poslech, mluvení, četbu a psaní a posuzují schopnost kandidátů používat různých gramatických vazeb a funkcí v autentických životních situacích.

Jazyková škola P.A.R.K. se od počátku specializuje na přípravu ke zkouškám Cambridge. Těmto prestižním kurzům je věnována velká pozornost a studenti mají možnost vyzkoušet si jednotlivé části zkoušky předem ve speciálních seminářích a zkoušku samotnou pak modelově jako celek (vše již zahrnuto v ceně kurzu!).

Zkoušky můžete nyní skládat přímo u nás ve škole, jelikože od roku 2011 jsme autorizovanm Cambridge Exam Centrem. Již od 9. ledna se můžete registrovat na emailu roman@jspark.cz nebo na telefonu +420 602 436 495.

 • Připravíme Vás na zkoušky FCE, CAE i CPE v rámci kurzů 1x3 nebo 2x2 vyučovací hodiny týdně
 • Výuka odpoledne a večer, příprava na FCE  i dopoledne
 • Příprava na zkoušky KET a PET probíhá v rámci kurzů obecné angličtiny PRE INTERMEDIATE (KET) a INTERMEDIATE (PET)
 • Příprava na zkoušky BEC probíhá v rámci kurzů obchodní angličtiny
 • Od roku 1992 jsme ke zkouškám Cambridge připravili stovky studentů s úspěšností vždy vyšší než 90%.

Podrobnější informace včetně rozvrhů a cen naleznete níže.

Více informací přímo na webu našeho zkouškového centra www.zkousky-park.cz

Přehled systému kurzů angličtiny
 1. A0 BEGINNER – Úplní začátečníci
 2. A1 ELEMENTARY – "Nepraví" začátečníci / Velmi mírně pokročilí
 3. A2 PRE INTERMEDIATE – Mírně pokročilí (zkouška KET)
 4. B1 INTERMEDIATE – Středně pokročilí (zkouška PET, BEC I.)
 5. B2 UPPER INTERMEDIATE – Více pokročilí (zkouška FCE, BEC II)
 6. C1 ADVANCED – Pokročilí (zkouška CAE, BEC III)
 7. C2 PROFICIENT – Vysoce pokročilí (zkouška CPE)

Detailní informace ke zkouškám

Všeobecná angličtina

KET (Key English Test)

KET je určen pokročilejším začátečníkům, je cílem pro ty, kteří chtějí získat základní znalost angličtiny. Zkoušku lze složit po cca. 180-200 hodinách výuky.

Obsah zkoušky: 1. čtení & psaní (1 hodina a 10 minut), 2. poslech (přibližně 30 minut), 3. mluvení (8 až 10 minut ve dvojici kandidátů)

PET (Preliminary English Test)

Testuje komunikativní způsobilost v každé ze čtyř jazykových dovedností asi na úrovni dvou třetin znalostí nutných pro zkoušku FCE. Uchazeč na tomto stupni by se měl jazykově vyrovnat s řadou každodenních situací, které vyžadují použití angličtiny ve své zemi i v zahraničí, v kontaktu s rodilými mluvčími angličtiny i cizinci. K dosažení této úrovně je potřeba okolo 380 hodin studia.

Obsah zkoušky: 1. čtení & psaní (1 hodina a 30 minut), 2. poslech (přibližně 40 minut), 3. mluvení (10 až 12 min. ve dvojici kandidátů)

FCE (First Certificate in English)

Nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge ESOL, která vyžaduje znalosti všech jazykových schopností. FCE je široce uznávaná v obchodní sféře a průmyslu, např. pro pracovníky v klientských službách nebo pro administrativní práce v bankovnictví, aeroliniích, zásobování atd. a na jednotlivých univerzitních fakultách, technických školách a dalších institucích. Tato zkouška se obvykle podstupuje po 500 až 600 hodinách výuky.

Obsah zkoušky: 1. čtení (1 hodina), 2. psaní (1 hodina a 20 minut), 3. použití angličtiny (45 minut), 4. poslech (40 minut), 5. mluvení (přibližně 14 minut)

CAE (Certificate in Advanced English)

Úspěšné složení této zkoušky dokladuje velmi dobrou úroveň znalosti angličtiny. Studenti již dosahují plnohodnotného standardu jazyka ve většině situací - při práci i při studiu. Zkoušku uznává většina britských univerzit jako doložení způsobilosti studovat obory vyučované v angličtině.

Obsah zkoušky: 1. čtení (1 hodina a 15 minut), 2. psaní (1 hodina a 30 minut), 3. užití angličtiny (1 hodina), 4. poslech (40 minut), 5. mluvení (přibližně 15 minut)

CPE (Certificate of Proficiency in English)

Nejdéle existující a nejnáročnější jazyková zkouška v této řadě. Znamená vysokou úroveň znalostí a uznávají ji instituce vyššího vzdělávání v mnoha zemích, včetně téměř všech univerzit ve Spojeném království. CPE uznávají také mnozí zaměstnavatelé na celém světě.

Obsah zkoušky: 1. čtení (1 hodina a 30 minut), 2. kompozice (2 hodiny), 3. využití angličtiny (1 hodina a 30 minut), 4. poslech (cca. 40 minut), 5. rozhovor (v průměru 19 minut).

Obchodní angličtina

Zkoušky Business English Certificates (BEC) jsou navrženy tak, aby otestovaly úroveň anglického jazyka používaného v obchodní sféře, ve službách a administrativě.

BEC Preliminary

Zkouška pro kandidáty se základní a nižší střední úrovní znalosti anglického jazyka. Tato úroveň odpovídá stupni PET.

Obsah zkoušky: 1. čtení a psaní  (1 hodina a 30 minut) , 2. poslech  (cca. 40 minut), 3. mluvení (přibližně 12 minut ve dvojici uchazečů).

BEC Vantage

Zkouška pro kandidáty se středně pokročilou úrovní anglického jazyka, kteří již pracují nebo se připravují na zaměstnání v obchodní sféře, od všeobecných povolání v kanceláři po výrobu a finanční služby.Tato úroveň odpovídá úrovni FCE.

Obsah zkoušky: 1.čtení (1 hodina), 2. psaní (45 minut), 3. poslech (přibližně 40 minut), 4. mluvení (cca. 14 min. ve dvojici kandidátů)

BEC Higher

Zaměřeno na studenty, kteří již získali nebo získávají obchodní a administrativní zkušenosti. Posluchači na této úrovni by měli zvládnout složitější větné konstrukce a předvést znalosti slovní zásoby velkého rozsahu. Tyto zkoušky pro pokročilé jsou ekvivalentem CAE.

Obsah zkoušky: 1. čtení (1 hodina), 2. psaní (1 hodina a 10 minut), 3. poslech (přibližně 40 minut), 4. mluvení (přibližně 14 minut ve dvojici kandidátů)

Zkoušky pro děti

Cambridgeské zkoušky pro děti (Cambridge Young Learners English Tests) jsou vytvořeny pro děti mezi 7 - 12 lety. Byly navrženy s cílem povzbudit kladné zkušenosti z učení (neobsahují žádná hodnocení typu "prospěl/neprospěl"). Každý žák bude oceněn za svou snahu a dostane tak pozitivní impulz do dalšího studia.

Starters

Základní úroveň zkoušek pro děti od 7 let, které již absolvovaly přibližně 100 hodin studia angličtiny.

Časti testu: čtení a psaní (20 minut), poslech (přibližně 20 minut), mluvení (5 minut).

Movers

Druhá úroveň zkoušek pro děti je vhodná pro děti mezi 8 a 11 lety, které za sebou mají asi 175 hodin jazykové výuky.

Části testu: čtení a psaní (30 minut), poslech (přibližně 25 minut) 3. mluvení (7 minut).

Flyers

Třetí a nejnáročnější z testů byl navržen pro děti od 9 do 12 let, které završily zhruba 250 hodin jazykových studií. Je srovnatelná s úrovní zkoušek Cambridge Key English Test (KET) a je tak prvním krokem k hlavnímu souboru mezinárodně uznávaných cambridgeských zkoušek pro mládež a dospělé.

Části testu: čtení a psaní (40 minut), poslech (přibližně 20 minut), mluvení (9 minut).

IELTS

IELTS je mezinárodně uznávaný testovací systém, který uznává většina univerzit ve Spojeném království, Austrálii, Novém Zélandu, Kanadě a v USA. IELTS vyhodnocuje vaši schopnosti studovat či jinak se vzdělávat v angličtině. IELTS společně administrují University of Cambridge ESOL Examinations, Britská rada, IDP Education Australia.

Nabídka kurzů francouzštiny
Nabídka kurzů němčiny
Používáme učebnice angličtiny OXFORD UNIVERSITY PRESS
Člen Asociace certifikovaných jazykových škol
P.A.R.K. EXAM CENTRE